CO2 Trujący gaz czy dawca życia?Histeryczne media głównego nurtu już nazywają CO2 trującym gazem, tak jak np. tlenek węgla czy tlenek azotu. Wierzący w taką fikcję są przekonani, że naszej planecie byłoby lepiej bez CO2.

Co więcej, ci "naukowcy" już rozważają techniczne sposoby "sekwestracji" CO2 w podziemnych głębokich zbiornikach, jak odpady atomowe!

To tylko jeden z przykładów głupich pytań badawczych, które powstają, gdy tak zwani "naukowcy" rozpowszechniają swoje nonsensowne teorie na temat CO2.

W rzeczywistości, każdy biolog musi wiedzieć, że CO2 jest tak samo ważny jak tlen:

W procesie fotosyntezy rośliny i inne organizmy przekształcają energię świetlną w energię chemiczną, która może być później uwolniona w celu napędzania działalności organizmów. Ta energia chemiczna jest przechowywana w cząsteczkach węglowodanów, takich jak cukry, które są syntetyzowane z dwutlenku węgla i wody. W tym procesie do powietrza uwalniany jest tlen.

Jeśli CO2 zostałby całkowicie usunięty z powietrza, nie wyrosłaby ani jedna roślina, a cała planeta umarłaby z głodu.

W prawdziwych szklarniach CO2 jest używany jako nawóz, aby pobudzić wzrost roślin. Powód tego jest prosty: ponieważ temperatura w prawdziwej szklarni jest wyższa, rośliny rosną szybciej niż bez szklarni (to jest powód, dla którego buduje się szklarnie). W ciągu dnia zawartość CO2 w atmosferze szklarni zmniejsza się więc szybko i bez nawożenia CO2 wzrost roślin byłby utrudniony.

Oznacza to, że zawartość CO2 w atmosferze jest już krytycznie niska dla wzrostu roślin. Większa ilość CO2 będzie sprzyjać wzrostowi roślin!

W wyniku naturalnych procesów CO2 jest i tak usuwany z atmosfery:

Po śmierci każdego zwierzęcia w jego kościach pozostaje wapień (Ca CO3), który został zbudowany z CO2 (CaO+CO2->CaCO3). Przez setki milionów lat w oceanach powstawały w ten sposób osady wapienne. Osady te były wypiętrzane i budowały obecne góry wapienne. Z tego powodu 500 milionów lat temu zawartość CO2 w atmosferze była około dwudziestokrotnie wyższa niż obecnie.Rozwój zawartości CO2 w atmosferze w ciągu ostatnich 570 milionów lat. Parametr RCO2 oznacza zawartość CO2 w atmosferze w stosunku do czasów przedindustrialnych wynoszącą około 300 ppm. (Rysunki W.H. Bergera z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego z wykładów online oferowanych przez ten uniwersytet [CALU]).

Trickiem histeryków CO2 jest rozpatrywanie zawartości CO2 w atmosferze tylko w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat, co pokazuje tylko niewielki wzrost, za który powinniśmy być wdzięczni.