Ile energii zużywa ludzkość?

Według światowego zużycia energii (patrz Światowe zużycie energii), całkowita energia wyprodukowana i zużyta przez całą ludzką populację wyniosła w 2014 roku 13699 Mtoe (megaton ekwiwalentu ropy naftowej). Aby porównać tę energię z rocznym napływem energii ze Słońca, jednostkę "ekwiwalent ropy naftowej" należy przeliczyć na KWh. Jeden "ekwiwalent ropy naftowej" to energia cieplna uwolniona podczas spalania jednego kilograma ropy naftowej. Ta energia cieplna wynosi około 11 KWh. Zatem całkowite zużycie energii wynosi

13699 *109 *11 KWh=1,5*1014 KWh
Tę ilość energii należy porównać z rocznym dopływem energii słonecznej. Gęstość strumienia słonecznego wynosi 1,367/KWm² (patrz stała słoneczna ). Tę słoneczną moc cieplną należy pomnożyć przez powierzchnię przekroju poprzecznego Ziemi w m² i liczbę godzin w roku (365*24=8760). Średni promień Ziemi wynosi

R=6371 km


Zatem powierzchnia przekroju poprzecznego Ziemi wynosi

A= 127,45 mln km2


lub

A=127,45 1012 m2


Zatem roczny dopływ energii ze Słońca wynosi

E= 1,367 * 127,45 1012 * 8760=1,52*1018 KWh


Zatem napływ energii słonecznej na Ziemię jest dziesięć tysięcy razy większy niż zużycie energii przez całą populację ludzką!

Teraz lobby klimatyczne próbuje wmówić ludzkości, że jedna dziesięciotysięczna dodatkowego nakładu energii ze strony ludzkości powoduje zmiany klimatyczne i wprowadza klimat w stan katastrofalny. Mówi się, że Ziemia będzie się nagrzewać, a polarne czapy lodowe stopią się. Regiony przybrzeżne zostaną zalane. Prawdziwą apokalipsę wywoła tylko jedna dziesięciotysięczna dodatkowa energia zużyta przez populację ludzką!

Ile energii potrzeba do stopienia polarnych czap lodowych?

Obie czapy lodowe Ziemi składają się z 32,85 mln km³ lodu (patrz Pokrywa lodowa ).

Ciepło potrzebne do stopienia jednego kilograma lodu wynosi 333,5 KJ lub 0,0926 KWh (zobacz Entalpia przemiany fazowej ).

Całkowitą ilość energii potrzebnej do stopienia pokrywy lodowej na biegunach oblicza się w następujący sposób

32,85 *106 *1012 *0,0926 KWh= 3,042 1018 KWh


Oznacza to dwa razy więcej niż energia, którą Ziemia otrzymuje od Słońca każdego roku, lub dwadzieścia tysięcy razy więcej niż ludzie zużywają każdego roku. Innymi słowy, ludzkość będzie potrzebowała dwudziestu tysięcy lat, aby stopić czapy lodowe na biegunach, ale tylko wtedy, gdy ludzkość przeniesie się na bieguny i tam zużyje całą energię!

Załóżmy, że wszystkie lodowce na biegunach zostałyby przeniesione jakoś na równik i wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ile czasu zajęłoby roztopienie lodu?

Powierzchnia Arktyki i Antarktyki wynosi 16 milionów kilometrów kwadratowych. Aby obliczyć dopływ energii słonecznej, te 16 milionów kilometrów kwadratowych porównuje się z całkowitą powierzchnią przekroju poprzecznego Ziemi (127 milionów kilometrów kwadratowych) i zakłada się, że lód będzie ogrzewany przez słońce 12 godzin na dobę.

Liczba lat potrzebnych do stopienia całego lodu na biegunach wynosi
T=(127/16)*(2*2)=31,75 lat


To pokazuje, że wszystkie straszne scenariusze topnienia czap lodowych na biegunach to tylko propaganda i bzdury.